Registration Agreement

ข้อตกลงในการเป็นสมาชิก
กรุณากดยอมรับหลังจากอ่านข้อตกลงและนโยบายในการสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ diyaudiovillage.net
1. เพื่อป้องกันเว็บโดนสแปมสมัครสมาชิก เว็บไซต์จึงปิดการสมัครสมาชิกอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วกรุณาส่ง ชื่อที่ใช้ในการสมัครสมาชิกหรือUsername พร้อมชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก มาที่ diyaudiovillage@gmail.com เพื่อให้แอดมินอนุมัติสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
2. ไม่อนุญาตให้สมาชิก ให้ผู้อื่นใช้ ชื่อ พาสเวิร์ด ของตนเองมาใช้งานในเว็บไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
3. ห้ามมิให้มีการวิพากย์วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความเชื่อส่วนบุคคล การเมือง ศาสนาและสถาบันสูงสุด ภายในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด
4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากเจ้าของโดยตรง โดยมีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานยืนยันเท่านั้น
5. กรณีที่มีการซื้อ-ขายสินค้าภายในเว็บไซต์ สามารถทำได้ 2 ข้อ ตามความสมัครใจดังนี้
    5.1 ท่านยินยอมที่จะตั้งกระทู้เพื่อเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุลจริง เลขที่บัญชีในการรับเงิน ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (ส่วนอีเมลล์ , เบอร์โทรศัพท์ ไม่บังคับ) ไว้ที่ห้องข้อมูลสมาชิก (ห้องนี้มองเห็นเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น) เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
    5.2 ส่งข้อมูลส่วนตัวให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทางเมนูข้อความส่วนตัว (PM)
6. กรณีที่มีการซื้อหรือขายสินค้าภายในเว็บไซต์ให้ถือเป็นข้อตกลงยินยอมของผู้ซื้อและผู้ขายเอง  เจ้าของเว็บไซต์และทีมงานผู้ดูแลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจโพสต์ทุกโพสต์ และไม่สามารถดูข้อความทุกข้อความตลอดเวลาได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในข้อความได้ โพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าของเว็บไซต์หรือทีมงานผู้ดูแลแต่อย่างใด หากท่านพบเห็นและคิดว่าโพสต์หรือข้อความใดละเมิดข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์สามารถแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ทันที ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากความผิดนั้นอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม การแจ้งแก่ทีมงานผู้ดูแลอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนทีมงานผู้ดูแลจะปรึกษาและดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือลบโพสต์หรือข้อความดังกล่าว ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเช่นกัน
8. เนื้อหาของโพสต์ทุกโพสต์และข้อความทุกข้อความของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านทั้งหมด โดยท่านยินยอมที่จะปกป้องและไม่เอาความผิดกับเจ้าของเว็บไซต์และทีมงานผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องทุกคน เจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมด) ในกรณีที่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ
9. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ ข้อความ หรือยกเลิกสิทธิความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฏระเบียบ, มารยาท ที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้าการวินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ เป็นข้อยุติ เมื่อตกลงสมัครเป็นสมาชิกถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและอยู่ภายใต้กฏระเบียบที่เว็บไซต์กำหนดทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกประการ
10. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย diyaudiovillage.net จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลการตั้งและตอบกระทู้,  link, รูปภาพ,  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน, ตำแหน่งของการเข้าใช้งาน, ข้อมูลการสนทนาข้อความส่วนตัว, log files โดยจัดเก็บเพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและอื่นๆ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง diyaudiovillage.net จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
11. โปรดทราบด้วยว่าซอฟต์แวร์จะเก็บ Cookie (ไฟล์ที่มีข้อมูล เช่น บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ) ใน Cache ของเบราเซอร์คุณ ซึ่ง Cookie นี้ถูกใช้ในการ Login และ Logout เท่านั้น ซอฟต์แวร์นี้จะไม่เก็บหรือส่งข้อมูลใดๆไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในทุกรูปแบบ
สามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ที่ diyaudiovillage@gmail.com