TIPS & TRICKS

บอร์ดย่อย

[-] Kar Klinic

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

[2] เข้าหัวสายอะไรก็ เรื่อง หมู หมู

[3] มาถักสายไว้ใช้กันค่ะ

[4] How to use tube socket P8A made in china

[5] มาหัด ทำ PCB กันไหม?

[6] อยากมีห้องฟังเพลงกับเค้าบ้าง

[7] เล่นเป็น ใช้เป็น

[8] คืนชีวิตให้ซีพิการ

[9] เพิ่มหลอด Rectifier ให้กับ Duncan PSU Designer II

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version