TIPS & TRICKS

บอร์ดย่อย

[-] Kar Klinic

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

[2] ลองฟัง mono ดูบ้างครับ

[3] ตรวจสอบระบบไฟบ้าน

[4] เข้าหัวสายอะไรก็ เรื่อง หมู หมู

[5] มาทำปลั๊กซ์ไว้ใช้งานกันครับ

[6] มาหัด ทำ PCB กันไหม?

[7] ตารางคุณสมบัติของ Capacitor

[8] สายนั้นสำคัญไฉน

[9] มาหัด Eagle กันไหม?

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version