TIPS & TRICKS

บอร์ดย่อย

[-] Kar Klinic

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

[2] How to use tube socket P8A made in china

[3] มาหัด ทำ PCB กันไหม?

[4] เข้าหัวสายอะไรก็ เรื่อง หมู หมู

[5] อยากมีห้องฟังเพลงกับเค้าบ้าง

[6] เล่นเป็น ใช้เป็น

[7] คืนชีวิตให้ซีพิการ

[8] เพิ่มหลอด Rectifier ให้กับ Duncan PSU Designer II

[9] ลองฟัง mono ดูบ้างครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version