TIPS & TRICKS

บอร์ดย่อย

[-] Kar Klinic

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] การตรวจวัดตัวเก็บประจุด้วยโอห์มมิเตอร์

[2] เข้าหัวสายอะไรก็ เรื่อง หมู หมู

[3] เพิ่มหลอด Rectifier ให้กับ Duncan PSU Designer II

[4] อยากมีห้องฟังเพลงกับเค้าบ้าง

[5] ลองฟัง mono ดูบ้างครับ

[6] ตรวจสอบระบบไฟบ้าน

[7] มาทำปลั๊กซ์ไว้ใช้งานกันครับ

[8] มาหัด ทำ PCB กันไหม?

[9] ตารางคุณสมบัติของ Capacitor

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version